Прием

Приемът в ЧПГИКН е след завършен седми клас. Записването на  ученици се извършва след сключен договор за обучение и платена годишна такса за обучение и възпитание.