Средното образование в помощ на местния бизнес

 Новият план за следващата учебна година за прием на ученици в профилираните и професионалните гимназии в Пловдив вече е готов. Той е съгласуван с нуждите на местния бизнес и балансира между професиите, в които има най-голям недостиг на кадри, и професионалната подготовка на преподавателите.

На хиляди ученици от Пловдивска област им предстои да решат какво ще учат след седми клас. Те могат да избират между профилирани или професионални гимназии.
Най-привлекателни са всички онези професии и специалности от дигиталната сфера и предизвикателството всъщност е осигуряването на правоспособни учители, както за паралелките с професии в областта на ИТ специалност. Масово учениците не посягат към професии в сферата на строителството, селското, горското и рибното стопанство, но пък бизнесът има огромна нужда от такива кадри. Пристъпва се към събиране на паралелка главно по две специалности(ИТ и Икономика), защото по-лесно се събират 15 ученици в паралелка, отколкото 26, но така или иначе се запазва професията, специалността и се произвеждат кадри за този сектор от националното стопанство.

През последните няколко години в Пловдивска област постепенно се намалява броят на профилираните паралелки за сметка на професионалните. Профилираните паралелки ще подпомогнат секторите от икономиката, за които няма достатъчно произведени кадри. Специфичните изисквания на бизнеса изискват и специални преподаватели, които да обучават децата. Освен това трябват оборудвани кабинети, учебни работилници и лаборатории, където учениците да добиват практически умения и знания. Нека да се учим и да помогнем на бизнеса

Напишете коментар