ЗАЩО ЩЕ ПОДГОТВЯМЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ?

Дигиталните технологии са основен двигател за растеж в световната икономика, подхранван от идеите на висококвалифицираните ИТ специалисти. За да може България да бъде конкурентоспособна, са необходими специалисти в областта на дигиталните иновации и технологии, които са ключов двигател за растеж. Глад за IT специалисти има в цяла Европа. По прогноза до 2020 година липсата на кадри ще