Как протича обучението по компютърни науки?

ЧПГИКН-Частна Професионална Гимназия по Информатика и Компютърни Науки Основната идея на тази професионална гимназия е да консолидира енергията и да създаде среда не само за учениците, които ще учат тук, но и за всички деца, които обичат технологиите. Гимназията е едно място, където ученици и преподаватели с еднакви интереси могат да се съберат, за да

Средното образование в помощ на местния бизнес

 Новият план за следващата учебна година за прием на ученици в профилираните и професионалните гимназии в Пловдив вече е готов. Той е съгласуван с нуждите на местния бизнес и балансира между професиите, в които има най-голям недостиг на кадри, и професионалната подготовка на преподавателите. На хиляди ученици от Пловдивска област им предстои да решат какво

Защо ще подготвяме специалисти по информатика и компютърни науки?

Дигиталните технологии са основен двигател за растеж в световната икономика, подхранван от идеите на висококвалифицираните ИТ специалисти. За да може България да бъде конкурентоспособна, са необходими специалисти в областта на дигиталните иновации и технологии, които са ключов двигател за растеж. Глад за IT специалисти има в цяла Европа. По прогноза до 2020 година липсата на кадри ще