Кои сме ние

За учредителя:

“ИТ Академия” АД – Пловдив разработва широка гама от Web базирани приложения. Осъществява поддръжка на сървърни системи за обработка и разпределение на данни. Предлага телекомуникационни и инженерни услуги в сферата на информационните технологии, като доставка и поддръжка на РС, изграждане на компютърни мрежи и сървърни решения.

Реализиран е собствен „Дейта център“ с техническо и програмно обезпечение отговарящо на всички изисквания за предлагане на високоскоростен и надежден хостинг. Той осигурява бързодействие и непрекъсната работа на сайта и пълна защита на информацията.

Водена от желанието да допринесе за повишаване качеството на образование  в средното училище в България, „ИТ Академия“ АД внесе проект в МОН за създаването на професионалана гимназия по информатика и компютърни науки (ЧПГИКН). Целта за създаване на професионално средно училище в сферата на ИКТ технологиите е да се поддържат високи учебни стандарти, като едновременно с това се поставят и основите на цифрови умения, съответстващи на изискванията на съвременния дигитален свят.

За гимназията:

 • Цели и  мисия: Частна професионална гимназия по информатика и компютърни науки е първата частна гимназия в областта на ИТ технологиите в гр. Пловдив.Идеята за създаването й е все по-нарастващата нужда от квалифицирани кадри в сферата на съвременните технологии.Основната мисия на ЧПГИКН е да изгради целеустремени личности, които имат задълбочени теоретични и практични познания в областта на ИТ и дигиталните технологии. Това означава акцентиране върху развитието на технологичните и фини умения, творчеството и предприемачеството.

  Нашите цели:

  1. Да осигурим качествено образование на подрастващото поколение, базирайки се на индивидуален подход към всяко дете.
  2. Завършилите гимназисти да владеят английски език, да имат силни математически умения и проявяват желание да продължат кариерата си в сектора на ИКТ.
  3. Възпитаниците на ЧПГИКН да бъдат търсени, а не търсещи своето място, професионалисти

  Училището издава следните сертификати:

  • Удостоверение за завършен клас
  • Диплома за средно образование
  • Свидетелство за професионална квалификация III-та степен на професионална квалификация
  • Европейско приложение към свидетелството за професионална квалификация – по-желание.

  Учениците, завършили Частна професионална гимназия по информатика и компютърни науки – Пловдив, могат да кандидатстват във всички висши учебни заведения в България и чужбина.

   Нашите предимства:

  1. Учебни планове, съобразени с държавните образователни изисквания и предоставящи голям брой часове по обща, отраслова и специфична професионална подготовка.
  2. Високотехнологично оборудвани зали за обучение, гарантиращи добра практическа подготовка.
  3. Високо квалифициран преподавателски състав
  4. Стимулиране на желанието за учене в компетенциите на съвременния цифровизиран свят.
  5. Езикови умения – силно застъпено изучаване на английски език.

Свържете се с нас